TÜRKİYE KAMU-SEN’E BAĞLI SENDİKALARIN ARTVİN ŞUBELERİ TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ BELİRLEDİ.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların Artvin Şubeleri, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem toplu sözleşmesi için alan çalışmaları ve kamu çalışanlarının taleplerini içeren taslak çalışmalarını tamamladı. Türkiye Kamu-Sen Artvin Temsilciliği, Türk Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı İsrafil BAYRAK, Türk Sağlık-Sen Artvin Şube Başkanı Veli KÜÇÜK, Türk Diyanet Vakıf-Sen Artvin İl Temsilcisi Abdurrahman YILDIZ, Türk Tarım Orman-Sen İl Temsilcisi Erdal ER ve Türk Yerel Hizmet-Sen İl Temsilcisi Talat AKYÜZ’ün katılımıyla kamu çalışanlarının taleplerini 1. Bölüm Çalışma Şartları (Özlük Hakları), 2. Bölüm Kurumlar Arası Ücret Dengesizliği ve Mali Haklar, 3. Bölüm Sosyal-Sendikal ve Demokratik Haklar adı altında 3 bölüm şeklinde topladı. Sendika yetkilileri yapılan çalışmayı Türkiye Kamu-Sen Artvin İl Temsilciliği binasında yaptıkları bir basın açıklamasıyla kamuoyuyla paylaştı. 2018-2019 Toplu Sözleşme Talepleri şu maddelerden oluşmuştur.

 

TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

(Haziran 2017 : 2018-2019 Yılları Kapsamlı)

 

 1.  BÖLÜM
  ÇALIŞMA ŞARTLARI

  (Özlük Hakları)

 1. Yardımcı Hizmetler sınıfındaki personel Genel İdare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir.
 2. Genel İdare Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan memurlara eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri derecelerin kadrosu verilmelidir.
 3. İdareci/yönetici konumunda bulunan tüm memurların ve öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 e çıkartılmalıdır.
 4. Memurların yıllık izinleri işçilerde olduğu gibi, iş günü esaslı olmalı, kullanılmayan izinler iki yıl geçse bile düşmemelidir.
 5. Bayramlarda ve hafta sonlarında tatil yapamayan kamu çalışanlarının çalışma şartları yeniden gözden geçirilmelidir.
 6. Alan ayrımı yapılmaksızın tüm öğretmenlerin aylık karşılığı girecekleri ders saati 15 saat olarak belirlenmelidir.
 7. Branş öğretmenleri 40 saate kadar fiilen derse girebilmelidir.
 8. MEB Eğitim Kurumu yöneticilerinin, ders niteliğindeki yönetim görevleri karşılığında ödenen ek ders saatleri eşitlenmelidir.
 9. Öğretmenlerin okula gelmedikleri günler için sadece o güne ait ek ders ücretleri kesilmelidir.
 10. Özel yetenekli öğrencilere verilen eğitimde ders karşılığı olarak ders harici tüm etkinliklerde özel eğitim sınıflarında uygulanan ücret  (%25 ücret ödenmesi) ödenmelidir.
 11. Okul nöbet görevindeki sorumluluklar sınırlandırılmalıdır.
 12. MEB okul pansiyonlarında belleticilik görev ücretleri 6 saat, nöbetçi belleticilik ücretleri 10 saat olarak değiştirilmelidir.
 13. 4/C’li, 4/B’li Personel ile tüm sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir.
 14. MEB okul pansiyonlarında nöbet karşılığı ek ders ücretleri arttırılmalıdır.
 15. Mülakatla öğretmen alımı ve Sözleşmeli Öğretmen alımından derhal vazgeçilmelidir.
 16. Okul İdareci kıyımına neden olan mevcut uygulamadan vazgeçilerek, yazılı sınav sistemine geçilmeli, hak gaspına uğrayan yöneticilerin haklarının iade edilmesi sağlanmalıdır.
 17. Eş özrü atamalarında eşlerin istediği ile eş tayini yapılarak, MEB inisiyatifi kaldırılmalıdır.
 18. Okul İdarecileri genel idare hizmetleri sınıfına alınmalıdır.
 19. MEB’de sözlü sınavlar tamamen kaldırılmalıdır.
 20. Öğretmen atamalarında 31 Aralık tarihi temel alınmalıdır.
 21. Kamu çalışanlarını tehdit eden rotasyon kaldırılmalıdır.
 22. Seçmeli ders saatlerinin azaltılarak öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde düzeltilmelidir.
 23. Görevde yükselmeler sınav ve liyakat esaslı adil bir şekilde olmalıdır.
 24. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik uygulaması mağdurlarının mağduriyeti giderilmelidir. 5 yılllık değerlendirme notu 90 ve üzeri olan öğretmenlere ve yüksek lisans yapanlara uzmanlık, doktora yapanlara da başöğretmenlik hakkı verilmelidir.
 25. Üniversitede kariyer yapmak isteyenlerin önündeki en büyük engel olan dil sınavı kaldırılmalıdır. Olmuyorsa makul değişiklikle engel olmaktan çıkarılmalıdır.
 26. Memurların kılık-kıyafet yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. Ve serbest kılık-kıyafet hakkı verilmelidir.
 27. Öğretmenlere de yıpranma payı verilmelidir.
 28. Engelli kamu görevlilerine 2 yılda 1 derece verilmeli ve emekliye ayrılmaları durumunda ikramiyeleri 25 yıl üzerinden hesaplanmalıdır.
 29. Derece sınırlaması kaldırılmalı ya da yeniden düzenlenmelidir.
 30. Disiplin cezalarının affı ve disiplin cezalarına bağlı olarak mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmamalıdır.
 31. Başarılı kamu görevlilerinin ödüllendirilme esasları ve ödül tutarları yeniden düzenlenmelidir.
 32. Aile birliğinin sağlanması temel alınmalı, eş durumu, sağlık ve öğrenim özrü önündeki engeller kaldırılmalıdır.
 33. Mobbing uygulamasına maruz kalan personelin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılmalıdır.
 34. Deprem, sel, su baskını, yangın gibi doğal afete maruz kalan bölgelerde görev yapmakta iken hayatını kaybeden kamu görevlilerinin, hizmet sürelerine bakılmaksızın emekliliğe hak kazanmaları sağlanmalıdır.
 35. Hizmetli sınıfında çalışan personele ek gösterge hakkı verilmelidir.
 36. Tarım ve Orman Çalışanlarının nöbet saatleri eşit oranda düzeltilmelidir. ( 50 saat gibi)
 37. Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarından İlahiyat Lisans mezunlarıyla diğer lisans mezunları arasındaki ek gösterge farklılığı kaldırılmalıdır.

2. BÖLÜM

KURUMLAR ARASI ÜCRET DENGESİZLİĞİ ve MALİ HAKLAR

 1. Yıllık vergi matrah miktarları yeniden düzenlenmeli, vergi dilimine giren memurların mağduriyetinin önüne geçilmelidir. Kamu çalışanlarının maaşlarına uygulanan vergi dilimi sabitlenmeli ve maaşlar vergi dilimi artışından etkilenmemelidir.
 2. Maaşlar reel ekonomik göstergelere göre düzenlenerek arttırılmalıdır.
 3. 666 Sayılı KHK ile yaratılan ücret adaletsizliği ve mağduriyetlerin giderilerek, gerçek anlamda eşit işe eşit ücret uygulaması hayata geçirilmeli, ek ödemeden yararlanamayan kamu çalışanları ve emeklilere telafi ücreti ödenmelidir.
 4. Enflasyon farkı yerine, enflasyon + büyüme oranı (Refah Payı) farkı uygulamasına geçilmelidir.
 5. Eğitim-Öğretim ödeneği Memur ve Hizmetlilere de ödenmelidir.
 6. Güney Doğu ve diğer mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğretmen ve memur sirkülasyonunu önlemek için için teşvik primi ya da mahrumiyet tazminatı ödenmelidir.
 7. Memur maaş zammı, işçi maaş zammının gerisinde olmamalıdır.
 8. Ek ödemeler ve ek ders ödemeleri vergi matrahından muaf tutulmalıdır.
 9. Her türlü ek ödeme emekliliğe yansıtılmalıdır.
 10. Akademik personel, Hâkim-Savcı ve Subaylara yapılan ek ödeme diğer memurlara da yapılmalıdır.
 11. Eşi çalışmayan memurların aile yardımı en az 750 tl ye çıkartılmalı, çocuk yardımı artırılmalıdır.
 12. Aile yardımından emekliler de yararlandırılmalıdır.
 13. Ek ders ücretleri arttırılmalıdır. (en az 25 TL olması)
 14. Öğretmenlerde, fiilen girilen dersler için ibaresi kaldırılarak, idareci, rehberlikçi, formatörler ve yüksek lisans yapanlara artırımlı ek ders verilmelidir.
 15. Okul İdarecilerinin yıllık izinlerinde ek dersleri kesilmemelidir.
 16. Eğitim kurumlarında görevli olan yönetici ve öğretmenlere fiili olarak nöbet tuttuğu günlerde ödenen  ilave ek ders ücreti saati artırılarak en az 6 ders saatine çıkarılmalıdır.
 17. Dini bayramlarda ek ders ücretleri kesilmemelidir.
 18. Hafta sonu kurslarında birden fazla idareciye görev ve ek ders ücreti verilmelidir.
 19. MEB sınavlarının ücretleri artırılarak, ÖSYM Sınav ücretleri seviyesine çıkarılmalıdır.
 20. Lojmanda kalamayan memurlara gerçek anlamda kira desteği verilmelidir.
 21. İki ve ikiden den fazla çocuğu okuyan memur ve öğretmenlere eğitim-öğretim yardımı yapılmalıdır. (İlkokul 125 TL, Ortaokul 150 TL, Lise 200 TL, Üniversite 300 TL)
 22. Dini bayramlarda tüm memur ve memur emeklilerine 1404'er TL ikramiye verilmelidir.
 23. Reel ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak toplu sözleşme masasında; 2018 yılı için en az %13 + %12 + enflasyon farkı, 2019 yılı için en az %10 + %10 + Enflasyon farkı verilmelidir.
 24. Refah payı uygulaması 2002 yılında olduğu gibi tekrar hayata geçirilmelidir.
 25. Toplu Sözleşme primi ya tam kaldırılmalı ya da 2018 yılı için 150 TL, 2019 yılı için 200 TL olarak ödenmelidir.
 26. Ölüm yardımı, memurun kendisi için, En Yüksek Devlet Memuru Aylığı'nın 4 katı, memurun eş ve çocukları için En Yüksek Devlet Memuru Aylığı'nın 2 katı olarak ödenmeli ve ölüm yardımından kamu emeklileri de yararlandırılmalıdır.
 27. Memurlara, evliliklerinde en yüksek devlet memuru aylığının 5 katı, çocuklarının evlilikleri halinde; en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında evlenme yardımı yapılmalıdır.
 28. Yemek hizmeti sunulmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanlarına, görev başında geçirdikleri her öğün için nakdi yemek yardımı yapılmalıdır.
 29. Emekli kamu görevlilerine maaş aldıkları banka tarafından promosyon ödenmesinin sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bankalarla protokol imzalanması ve emekli aylıkları, talepleri halinde aylık olarak ödenmelidir.
 30. Doğal afet veya benzeri durumların yaşandığı bölgelerde görev yapan personele ek ödeme tutarları bir kat artırımlı ödenmelidir.
 31. Vatani görevini yapmak üzere ya da doğum yapması nedeniyle ücretsiz izne ayrılan kamu görevlilerinin sosyal güvenlik primleri kurumları tarafından yatırılmaya devam etmeli, söz konusu personele izinleri süresince maaşlarının ¼’ü oranında destek ödemesi yapılmalıdır.
 32. Kamu çalışanlarının 18 yaşını dolduran çocukları öğrenimlerine devam edememeleri durumunda ödemek zorunda kaldıkları Genel Sağlık Sigortası Primi uygulamasına son verilmeli, yaş sınırı yükseltilmelidir.
 33. İkramiye almayan kamu çalışanları için 1. ve 7. aylarda olmak üzere, bir maaş tutarında iki ikramiye ödenmelidir.
 34. Döner sermayeli kurumlarda, döner sermayeden bütün personelin faydalandırılmalıdır. ( Tapu-Kadastro Çalışanları)
 35. Görev yapılan şehrin sosyo-ekonomik gelişimine ve mahrumiyet durumuna göre; dengeleme ya da bir başka isim altına bir tazminat/ödeme yapılmalıdır.
 1. BÖLÜM
  SOSYAL-SENDİKAL ve DEMOKRATİK HAKLAR
 1. TOKİ ile işbirliği protokolü yapılarak özellikle kamu çalışanları için ucuz konutlar yapılmalıdır.
 2. Memurlara yemek, servis ve kıyafet yardımı yapılmalı, öğretmenlere polislerde olduğu gibi şehir içi ücretsiz ulaşım hakkı verilmelidir.
 3. Karı-koca çalışan memurlara kreş desteği, eşi çalışmayan memurlar için kreş yardımı verilmelidir.
 4. Siyaset ve grev yasağı kaldırılmalıdır.
 5. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun, Sendika üyelerinin ve yöneticilerinin güvencesi başlıklı 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kamu işvereni, işyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika şube yöneticilerinin işyerini haklı bir sebep olmadıkça ve sebebini açık ve kesin şekilde belirtmedikçe değiştiremez.”  hükmüne göre nelerin haklı sebep olabileceği ile 10 personelin çalıştığı bir işyerinde sendika temsilcisinin kamu işvereni tarafından görev yerinin değiştirilip değiştirilemeyeceği hususunun Danıştay 5. Dairesinin 2014/5734 kararı uyarınca düzenlenmelidir.
 6. Kamu idaresi tarafından, Konfederasyon veya Sendikaların sendikalı memurlar için yapacakları sosyal faaliyetlerinde ve üyelerinin sosyal konulardaki ihtiyaçları için önceden izin alınmış olması kaydıyla yardımcı olunmalı, salon, araç ve gereçlerden ücretsiz olarak yararlandırılmalıdır.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarında sendika temsilcisi odası oluşturulmalı, temsilci görevlendirilmeli, tüm sendikalar için birer ilan panosu bulundurulmalıdır.
 8. Kamu kurumlarında oluşturulan Lojman, ihale, görevde yükselme ve unvan değiştirme sınavları, spor ve bu gibi komisyonlarda sendika temsilcisi de yer almalıdır.
 9. Öğretmenlerde olduğu üzere doktor, akademisyen gibi kamu görevlilerinin, vatani görevlerini hizmetine ihtiyaç duyulan bölgelerde yapması sağlanmalı, asker öğretmen uygulaması benzeri, asker sağlık görevlisi, asker akademisyen uygulamasına geçilmelidir.
 10. Kamu görevlilerine giyim, kira, evlenme, ulaşım, doğum, ölüm ve eğitim yardımı Uzlaştırma Kurulu’nun daha önce verdiği kararlara uygun şartlarda ödenmeli, sosyal devlet ilkesi gerçek anlamda hayata geçirilmelidir.
 11. Engelli personelin daha kolay hizmet üretebilmeleri için görevleri ile ilgili gerekli araç ve gereçler alınmalı; engelli personele engel durumunu artıracak görevlendirme yapılmamalıdır.
 12. MEB Pansiyonlu okullarındaki tüm personel yemekten faydalandırılmalıdır.