ADANA 3 NO’LU ŞUBE, 6. OLAĞAN GENEL KURULUNU YAPTI.

Adana 3 No’lu Şube, Üniversite Şubesi 11.11.2017 Cumartesi günün 6. Olağan Genel Kurulunu yaptı. Toplantıda bir konuşma yapan Adana 3 No’lu Şube Başkanı Rıfat Çelik şunları kaydetti: “Sayın Divan. Sayın Millet vekilim, sayın MHP İl başkanım, ilçe başkanlarım, Şube Başkanlarım, Sendikalarımızın sayın yönetim kurulu üyeleri, Sayın misafirlerimiz, Genel Kurulumuzu oluşturan sayın delegelerimiz, Basınımızın değerli temsilcileri, Çukurova Üniversitesi, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İle Kredi ve Yurtlar Kurumu Adana Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Şubemizin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kongremizin; şubemiz, üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yürekten inanıyorum ki; bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de Türk Eğitim-Sen olarak üniversitelerimiz ile KYK Kurumların ve hem çalışanlarının sesi olacak, daha güzel yarınlarına hizmet edeceğiz. Değerli Hazirun, Hiç şüphe yoktur ki; her toplumda, o toplumun gelişmişlik seviyesini belirleyen ve çağdaş dünyayla rekabet edebilmesini sağlayan unsurların başında üniversiteler gelmektedir. Tarih göstermiştir ki, bilimsel ve düşünsel alanda öncü olan milletler; hem büyük medeniyetleri inşa etmiş ve hem de küresel anlamda söz sahibi olmuşlardır. Ülkemizde de üniversitelerimiz, yarınlarımızı kuracak olan nesillerimizin yetiştirilmesinde birincil düzeyde katkısı olan ve toplumsal kalkınmamıza yön veren kuruluşlardır. Bu açıdan bakıldığında; görev yaptığımız Çukurova Üniversitesi de ülkemizin en köklü ve büyük üniversitelerinin başında gelmektedir. Üniversitemiz, hem şehrimizin ve hem de ülkemizin sosyal, ekonomik ve eğitim hayatına önemli katkıları olan bir kurum olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Çukurova Üniversitesi bünyesinde dört üniversite kurulmuş Adana bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin personelinin tamamına yakını ’da Çukurova üniversitesi tarafında karşılanması Tartışılmaz bir gerçektir. Çukurova Üniversitesi’ni bu konuma ulaştıran etkenlerin başında, üniversite çalışanlarının gayret ve emekleri gelmektedir. Gerek idari ve gerekse akademik kadroda görev yapan üniversitemiz çalışanları, takdir edilecek bir gayret ve özveriyle görev yapmaktadırlar. Pek tabii ki, üniversitelerin; bilimsel gelişmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak niteliklerle ve araçlarla donatılmış olması gerekliliktir. Bu anlamda yeterli donanımdan mahrum bırakılan üniversitelerin; değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde, bırakın asli görevlerini yerine getirmeyi, bilakis toplumsal gelişimin önünde tıkaç dahi olabilmektedir. Dolayısıyla, gerek mevzuat ve gerekse fiziki ve teknolojik imkânlar açısından, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması için eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Ancak tüm bu donanım ve alt yapı ihtiyaçları kadar ve hatta daha da önemlisi çalışanların ihtiyaçlarının giderilmesi ve sorunların çözülmesi meselesidir. Geleceğimizi kurgulayan üniversitelerimizde eğitim hizmetini veren insan unsurunun göz ardı edilmemesi şarttır. Akademik ve idari personelin içerisinde bulunduğu çalışma koşullarını iyileştirmeden, üniversitelerde istenen başarının yakalanamayacağı unutulmamalıdır. Üniversite çalışanlarının; ekonomik ve idari problemleri sağlıklı hizmet üretmelerini engelleyecek düzeye ulaşmıştır. Bundan daha da kötüsü ise; bu durumun; üniversitelerimizi, YÖK’ü ve Hükümeti idare edenleri kaygılandırmıyor olmasıdır. İşte bu noktada Türk Eğitim-Sen’in ortaya koyduğu mücadele devreye girmektedir. Hem üniversitemiz ve hem de ülke genelindeki yükseköğretim camiası görmektedir ki, artık üniversite çalışanlarının sesi olan ve onların hak ve taleplerinin takipçisi olan bir kuruluş vardır. Gerek Üniversitelerimizde ve gerekse ülke ölçeğinde, sendikamızın ortaya koyduğu etkili, seviyeli ve kararlı çalışmalar sayesinde üniversite çalışanlarının sorunları ilgililerin ve kamuoyunun gündemine gelmektedir. 2002 yılından bu yana Türk Eğitim-Sen Adana 3 Nolu Üniversite Şubesi olarak Üniversite çalışanları ve Kredi Yurtlar Kurumu çalışanlarının sorunlarını toplu görüşme pazarlık masasına götürerek, birçok sorunun çözümüne vesile olduk, Çukurova Üniversitesinde yetkili olan sendikamız 2005 yılından bu yana Kurum İdari Kurullarında bir çok problemi çözdük, ne yazık ki çözemediğimiz sorunlarda bulunmaktadır. Bunlardan biride idari personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavıdır. Çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Çukurova üniversitesinin değerli rektörü Prof.Dr.Mustafa Kibar hocamın duyarlı ve sorunlara akılcı yaklaşımı ve bizlere verdiği sözü yerine getirmiş görevde yükselme sınavının ilki 2015 yılında yapılmış, ikincisi ise yapılmakta diğer sorunumuz olan banka promosyonlarıydı bu sorunda çözülmüş 2016 yılında ihalesi 4 yıllık yapıldı iki yılda bir ödemeli olarak kişi başı 1450.00 tl yi ocak 2017 yılında tüm çalışanlarımız paralarını aldılar analarının ak sütü gibi helal olsun. Bu sorunların çözülmesi çalışanlarımızı ve bizleri mutlu etmektedir. Üniversite şubeleri olarak talep ettiğimiz faaliyetleri Türk Eğitim Sen Genel Merkezinin düzenlediği “Çanakkale Zaferinin Hissettirdikleri ve Milli Egemenlik” konulu Resim ve Şiir Yarışması, 25-27 Mart 2016 tarihleri arasında “Üniversite Çalışanları Yüksek Öğretim Kanununu Değerlendiriyor” toplantısı, Ek Göstergelerin Yükseltilmesi için dilekçe eylemi, 24-27 Kasım tarihleri arasında Uluslararası Avrasya Eğitim Sendikaları Birliği (UAESEB) tarafından UNESCO 2016 Hoca Ahmet YESEVİ yılı münasebetiyle “Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimleri Kongresi” düzenlendi. Düzenlenen etkinliklerin tamamına Üniversite Şubemize yakışan şekilde temsilci ve katılımcı göndererek her türlü desteği verdik. 7-10 Aralık 2017 tarihinde yapılacak olan 1. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi için hazırlıklarımızı yapmış, katılım ve desteğimizi vereceğiz. Sendikamız; çalışanların ücretlerinden üniversite ödeneklerine, ülkemizin yüksek öğretim politikasının belirlenmesinden öğretim planlamasına ve giriş sınavlarından üniversite- sanayi işbirliğine varıncaya kadar her alanda tavır almakta ve taraf olmaktadır. Ve bu özelliği ve gayreti sayesinde de Çukurova Üniversitesi ve Adana Bilim ve Teknoloji üniversitesinden yetkili sendikayız yöneticilerimize ve üyelerimize teşekkür ederim Kıymetli Arkadaşlarım; Türk Eğitim-Sen Bir Aydın hareketidir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk Eğitim-Sen, sadece ücret sendikacılığı yapan bir meslek kuruluşu değildir. Sendikamız, aynı zamanda içerisinde yaşadığı toplum adına taraf olan milli bir sivil toplum kuruluşu olarak dimdik ayakta durmaktadır. Özellikle son yıllarda bölücü anlayış, fikir ve oluşumların cirit attığı ülkemizde; milli inisiyatifin cesur bir sesi olarak milletimizin güvenini kazanmıştır. Sendikamız; herkesin konuşmaktan korktuğu bir ortamda milletimizin birliği ve devletimizin varlığına yönelik zillet dolu saldırılara karşı da bayrak gibi ayakta durmaktadır. Duruş, söylem ve eylemleriyle toplumumuzu bilinçlendirmeye gayret gösteren sendikamız, bu vasfı itibariyle de tarihin minnetle yad edeceği mukaddes bir hizmeti de ifa etmektedir. Değerli Arkadaşlarım; İşte böylesine önemli ve ulvi bir hizmeti icra eden bir sendikanın mensubuyuz. Türk Eğitim-Sen’in her bir mensubu için en büyük paye, bu teşkilatın ve bu milli hizmetin bir parçası olmaktır. Bunun dışındaki her rütbe, hizmeti yerine getirileceği bir görevden ibarettir. Bütün arkadaşlarımın da bu şuurla burada olduğunu biliyor ve bununla gurur duyuyorum. Genel Kurulumuz sonrasında, sendikamızı dört yıl boyunca yürütecek arkadaşlarımı şimdiden kutluyor; Genel Kurulumuzun kutlu yarınlarımıza vesile olmasını niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.”