KONYA 1 NOLU ŞUBE; İLÇE TEMSİLCİLERİMİZ İLE TOPLANTI YAPARAK, YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN HEDEFLERİMİZİ BELİRLEDİK.

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen İLÇE TEMSİLCİLERİ KURULU Toplantısı, 29 Eylül 2018 Cumartesi günü, Bera Merkez Otel’de gerçekleştirildi. İstişare Toplantısında yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmalar ve yeni hedefler belirlendi.

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube İlçe Temsilcileri Toplantısı, Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Şube Başkanı Tanfer ATA, yaptığı açılış konuşmasında sözlerine şeyle başladı. “2018-2019 eğitim-öğretim yılının, öğretmenlerimize, eğitim yöneticilerimize, tüm eğitim çalışanlarına, geleceğimizin teminatı öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu eğitim yılının başarılar ile dolu olmasını temenni ediyorum.”

Başkan Tanfer ATA, “2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde çözülmesi gereken sorunlar ve çözüm yolları hakkında sizleri bilgilendirmek adına hazırladığımız Raporu sizlerin de bilgisine sunmak istiyorum. Karşılaşılan sorunlar ve bize göre çözümleri şöyle;

Bölgeler arasındaki eşitsizlikler mutlaka giderilmelidir. Okullaşma oranları mutlaka artırılmalıdır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,57 iken, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında ilkokulda okullaşma oranı yüzde 91,54’e düşmüştür. Okullaşma oranlarının eğitimin  her kademesinde yüzde 100 oranına ulaşması gerekmektedir.

Ülkemizdeki öğretmen ve eğitim çalışanlarının maaşları artırılmalıdır. OECD 2018 Bir Bakışta Eğitim Raporunda; satın alma gücü paritesi dikkate alınarak yayınlanan verilerde, OECD ülkeleri ortalamasına göre ilkokulda göreve yeni başlayan bir öğretmen yılda brüt 32 bin 258 dolar, en üst derecedeki bir öğretmen ise yılda brüt 54 bin 156 dolar kazanmaktadır. Aynı raporda Türkiye, ilkokul öğretmenleri maaş sıralamasında, 35 OECD ülkesi arasında 25’inci sırada yer almaktadır.

Türkiye’de öğretmenlerin maaşları ek ders ücretleri hariç yılda net 6 bin 246 dolar ile 7 bin 298 dolar arasında değişmektedir. Ülkemizde sadece öğretmenler değil, tüm eğitim çalışanları düşük ücretler almaktadır. Yapılması gereken ülkemizde eğitim çalışanlarının maaşlarını insanca yaşayabilecekleri düzeye çıkarmaktır. Her eğitim-öğretim yılı başında verilen eğitime-öğretime hazırlık ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmesi sağlanmalıdır.

Karma eğitim ile ilgili tartışmalara üzülerek şahit oluyoruz. Bilindiği gibi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesinde “Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır” denilmektedir. Görüldüğü üzere okullarda karma eğitim yapılması hususu kanunda çok net olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla karma eğitim tartışma malzemesi yapılmamalı, bu konu siyasi, ideolojik çekişmelere alet edilmemelidir.

Okullara verilen ödenekler artırılmalı, hizmetli kadrosu güçlendirilmeli, okullar kaderleri ile baş başa bırakılmamalıdır. Her okulun güvenliği sağlanmalı, okullar kameralarla donatılmalı, şiddet olaylarının önüne geçilmelidir. Eğitim sistemi, müfredat, mevzuat konuları başta olmak üzere yapılacak değişiklikler hayata geçirilmeden önce paydaşların görüşü alınmalıdır.

Sınav Sistemleriyle oynanmamalı, geleceğimizin teminatı yavrularımızın istikballeri siyasete kurban edilmemelidir. Meslek Liselerine gereken önem verilmeli, Meslek Liselerine yönlendirme ilkokuldan sonra mutlaka yapılmalıdır. Okul ve Sanayi işbirliği ile Meslek Lisesi mezunlarının istihdamları sağlanmalıdır.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden bu sorunların çözülmesi konusunda desteklerini talep ediyor ve arzuluyoruz” dedi.

Okullarımızda yeni üye artışı sağlanması konusunda İlçe Temsilcileri ile görüş alış-verişi yapıldı. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından alınan Eylem Kararları ile ilgili bilgi verildi. İlçe Temsilcilerinin bu konularda daha aktif olması istendi ve Okullardaki üyelerimizin bilgilendirilmesi istendi. Yapılan istişarelerden sonra toplantı sona erdi.